Sekaman Forum
Winghome 350 Asetus Ohjelma - Printable Version

+- Sekaman Forum (http://forum.sekaman.com)
+-- Forum: Riistakamerat (http://forum.sekaman.com/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Forum: WingHome Riistakamerat (http://forum.sekaman.com/forumdisplay.php?fid=59)
+--- Thread: Winghome 350 Asetus Ohjelma (/showthread.php?tid=130)Winghome 350 Asetus Ohjelma - Kainulainen - 27-01-2018

Äkkiseltään en löytänyt Willfinen 350CG riista kameran asetus ohjelmaa.

Nyt se on tuossa alla on ladattavana .ZIP tiedosto, jolla saa asetuksen kameraan.
Itse ohjelma on hivenen retro henkinen, mutta kyllä se ajaa asiansa.
[Kuva: WingHome350-app.PNG]